niedziela, 25 stycznia 2015

Kosmetyczni ulubieńcy 2014 (YouTube i Facebook 26 stycznia 2015)

REGULAMIN ZABAWY

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Kosmetyczni ulubieńcy 2014” i jest zwana dalej: "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog Twoje Źródło Urody.
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook oraz platformy wideo YOU TUBE.
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 26.01.2015 r. o godzinie 00:00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 12.02.2015 r. do godziny 24:00:00 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.twojezrodlourody.blogspot.com oraz www.regulaminytzu.blogspot.com

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE

1. Prawa uczestnictwa w Zabawie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanego w Zabawie upominku czy innych roszczeń związanych z udziałem w Zabawie, Uczestnicy nie mogą przenosić na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
2. Zadaniem w zabawie, jest umieszczenie komentarza pod filmem informującym o rozdaniu znajdującym się na kanale filmowym na platformie YouTube, powiązanym z blogiem Twoje Źródło Urody (link do filmu ogłaszającego zabawę: ). W komentarzu tym należy napisać odpowiedź na pytanie ”Jaki kosmetyk był twoim ulubieńcem roku 2014?” oraz krótko uzasadnić swój wybór. Zasubskrybowanie kanału Twojego Źródła Urody oraz udostępnienie informacji o rozdaniu poprzez Facebook, Google+ bądź bloga uczestnika zabawy. Warunki te bez wyjątku muszą zostać spełnione w trakcie trwania zabawy.
3. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wyłonionych zostanie dwóch uczestników. Jedna osoba otrzyma krem „Sakura Sensitive Cream” marki ARKANA, natomiast drugi laureat otrzyma Olejek do twarzy GOARGAN+ OGÓRECZNIK. Laureatów wyłoni przedstawiciel Organizatora. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Facebook Organizatora nie później niż dwa dni po terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń do udziału w Zabawie.

§ 3
NAGRODY
1. Dla jednej osoby krem „Sakura Sensitive Cream” marki ARKANA, dla drugiego laureata - Olejek do twarzy Ogórecznik, marki GOARGAN+
2. Upominek zostanie wysłany na adres przekazany Organizatorowi w terminie do 45 dni roboczych od ogłoszenia wyników Zabawy.
3. Organizator nie wysyła upominków poza teren Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Jedna osoba może zdobyć Upominek tylko raz w ramach całej Zabawy.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zabawy, postanowień jej Regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Lista osób, które otrzymają upominek zostanie opublikowana na stronie https://www.facebook.com/TwojeZrodloUrody oraz ogłoszona w osobnym filmiku na kanale YOU TUBE powiązanego z Organizatorem.
6. W przypadku nie zgłoszenia się wyłonionej osoby i nie przesłania przez nią adresu do wysyłki Upominku w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Upominek pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY
1. Warunkiem odebrania Upominku za udział w Zabawie jest przesłanie swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu, pod który ma zostać dostarczony Upominek, w sposób określony przez Organizatora w ogłoszeniu wyników Zabawy.
2. Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Zabawy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
3. Dane przekazane Organizatorowi w celu realizacji odbioru Upominku nie są gromadzone i wykorzystywane do innych celów a w szczególności przekazywane innym podmiotom gospodarczym. Niezwłocznie po dostarczeniu Upominku dane te zostaną usunięte.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zabawie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności, które należy wykonać by wziąć udział w Zabawie oraz zmian w specyfikacji Upominku. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.twojezrodlourody.blogspot.com
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
3. Właściciel portalu YouTube oraz jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionej Zabawy.

4. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana oraz stowarzyszona z portalem YouTube.

sobota, 24 stycznia 2015

pół kilo pielęgnacji (Facebok 24 stycznia 2015)

REGULAMIN ZABAWY

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Pół kilo pielęgnacji” i jest zwana dalej: "ZABAWĄ".
2. Organizatorem zabawy jest blog 'Twoje Źródło Urody'. Fundatorem nagrody jest „Twoje Źródło Urody”
3. Zabawa prowadzona będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 24.01.2015r. o godzinie 19:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 08.02.2015r. do godziny 24:00 czasu polskiego.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.
6. Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie §2 (osoby te zwane są w dalszej części regulaminu „Uczestnikami”).
8. Poprzez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.twojezrodlourody.blogspot.com oraz www.regulaminytzu.blogspot.com§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE
1. Uczestnikiem Zabawy („Uczestnik”) może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook.
2. Prawa uczestnictwa w Zabawie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Zabawie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Zabawie, Uczestnicy nie mogą przenosić na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora.
3. Zadaniem w zabawie jest umieszczenie w komentarzu pod postem informującym o zabawie komentarza, w którym zawarta będzie odpowiedź na pytanie „Co dla Ciebie najważniejsze jest w pielęgnacji twarzy?”. Dodatkowo uczestnik powinien (po)lubić stronę Facebook Twojego Źródła Urody i udostępnić na swojej tablicy w serwisie społecznościowym Facebook post informujący o zabawie. Uczestnik może również zaprosić do zabawy swoich znajomych. Warunki te bez wyjątku muszą zostać spełnione w trakcie trwania zabawy.
4. Spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń wyłoniony zostanie jeden uczestnik, który zdobędzie prezent, zestaw składający z paczki próbek, których łączna waga przekracza 500 gram. Wyłoni go przedstawiciel Organizatora. Wyniki zostaną ogłoszone na fanpage Twojego Źródła Urody na portalu Facebook nie później niż siedem dni po terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń do udziału w Zabawie.§ 3
NAGRODY
1. Wyłoniony przez Organizatora Uczestnik Zabawy otrzyma jeden zestaw próbek, pośród których znajdują się próbki marek takich jak Mary Cohr, Purles, TEN, Locherber, dr.organic, Sylveco i kilku innych marek.
2. Upominek zostanie wysłany w nieprzekraczalnym terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni roboczych od ogłoszenia wyników Zabawy na adres przekazany Organizatorowi.
3. Jedna osoba może zdobyć upominek tylko raz w ramach całej Zabawy.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zabawy, postanowień jej Regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Dane osoby (nazwa na portalu Facebook), która otrzyma upominek zostaną opublikowane na stronie:
https://www.facebook.com/TwojeZrodloUrody
6. W przypadku niezgłoszenia się wyłonionej osoby i nieprzesłania przez nią adresu do wysyłki upominku w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników, upominek pozostanie do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
7. Nagrody wysyłamy tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY
1. Warunkiem odebrania Upominku za udział w Zabawie jest przesłanie swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu, na który ma zostać dostarczony Upominek, w sposób określony przez Organizatora w ogłoszeniu wyników Zabawy.
2. Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Zabawy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
3. Dane przekazane Organizatorowi w celu realizacji odbioru upominku nie są gromadzone i wykorzystywane do innych celów a w szczególności przekazywane innym podmiotom gospodarczym poza Organizatorem. Niezwłocznie po dostarczeniu upominku dane te zostaną usunięte.§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zabawie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności, które należy wykonać by wziąć udział w Zabawie oraz zmian w specyfikacji upominku. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.twojezrodlourody.blogspot.com
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionej Zabawy.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.